สถาบันการศึกษา

โรงเรียน อนุบาลเชียงของ

โทรศัพท์ :  0-5379-1353
www.anubanck.ac.th 

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 

โทรศัพท์ : 0-5379-1434
www.ckw.ac.th

โรงเรียน ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

โทรศัพท์ : 0-5391-8095
www.hsw.ac.th