เทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เลขที่ 222 ม.12 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย  57140
โทรศัพท์ : 053-791-171 ต่อ 24
โทรสาร : 053-792-015
www.wckmunic.org

เทศบาลตำบลเวียง

ตำบลเวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053-791630
Facebook

เทศบาลตำบลสถาน

เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053-79 160 
โทรสาร :  
www.sathan.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง

เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลครึ่ง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053 783 328
โทรสาร : 053 783 329
www.khrueng.go.th

เทศบาลตำบลริมโขง

เลขที่ 134 หมู่ 2 ตำบลริมโขง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053-160 664
โทรสาร :  053-160 665
www.rimkhong.go.th


เทศบาลตำบลบุญเรือง

เลขที่ 234 หมุ่ที่ 5 ตำบลบุญเรือง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053 783 155
โทรสาร : 
www.khrueng.go.th

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

เลขที่ 23 หมู่ 13 ตำบลห้วยซ้อ
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053 194 604-5
โทรสาร : 053  194 606
www.huayso.go.th

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053 192 345 
โทรสาร : 053 192 345 
www.tambonsridonchai.go.th