เชียงราย อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2017

รายละเอียดเส้นทางการแข่งขัน     การแข่งขันออกเป็น 4 ปเส้นทาง ดังนี้
*** เส้นทาง อ.เชียงของ (ไทย) - แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราย (สปป.ลาว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.chiangraimarathon.com

เส้นทาง Marathon ระยะทาง 42.195 Km

(จุดเริ่มต้น) ด่านพรมแดนเชียงของ –– สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4-ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทราย วิ่งเข้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – (กลับตัว)หอหลักเมืองบ่อแก้ว– วิ่งกลับเข้าไทย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ – ด่านศุลกากรเชียงของ – (เลี้ยวซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1020 – (กลับตัว) วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ –ด่านพรมแดนเชียงของ (จุดสิ้นสุด)

เส้นทาง Half Marathon ระยะทาง 21 Km

(จุดเริ่มต้น) ด่านพรมแดนเชียงของ –มุ่งหน้าไปทางหลวงหมายเลข 1020 – (กลับตัว) ด่านศุลกากรเชียงของ -สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4-ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทราย –วิ่งเข้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – (กลับตัว)หอหลักเมืองบ่อแก้ว– วิ่งกลับเข้าไทย -ด่านพรมแดนเชียงของ (จุดสิ้นสุด)

เส้นทาง Mini Marathon ระยะทาง 10.5 Km

(จุดเริ่มต้น) ด่านพรมแดนชียงของ –มุ่งหน้าไปทางหลวงหมายเลข 1020 – (กลับตัว) ทางแยก – ด่านศุลกากรเชียงของ – ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ – (กลับตัว)สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4 – วิ่งกลับเข้าไทย -ด่านพรมแดนเชียงของ (จุดสิ้นสุด)

เส้นทาง Fun Run ระยะทาง 4.5 Km

(จุดเริ่มต้น) ด่านพรมแดนเชียงของ – (กลับตัว)สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4– วิ่งกลับเข้าไทย -ด่านพรมแดนเชียงของ (จุดสิ้นสุด)