สายที่ 1 สายในป่าซาง
หรือ สายเวียงชัย 

 
ใช้เวลาเดินทางไวที่สุด 2 ชั่วโมงครับ
ขึ้นชานชาลา 4 นะครับ  ตารางเวลาเดินทางจากเชียงรายตามรูป
ส่วนตารางเดินทางจากเชียงของ เริ่มตั้งแต่ 04.30 – 15.30 รถออกทุกชั่วโมงครับ
ระยะเวลากับราคาตั๋วเท่ากันกับเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย

สายที่ 2 สายในพญาเม็งราย

สายในพญาเม็งราย ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมงครับ
ขึ้นชานชาลา 17 นะครับ ตารางเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย
เริ่มตั้งแต่ 05.30 – 16.30 รถออกทุกชั่วโมงครับ ราคาตั๋ว 65 บาท
ส่วนตารางเดินทางจากเชียงของ เริ่มตั้งแต่ 05.00 – 15.00 รถออกทุกชั่วโมงครับ
ระยะเวลากับราคาตั๋วเท่ากันกับเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย

สายที่ 3  สายเทิง

เชียงราย-เทิง-เชียงของ รถออกทุกชั่วโมง และมักจะเป็นรถคันสุดท้ายทั้งมาจากเชียงราย
และกลับจากเชียงของ ส่วนราคาตั๋ว เท่ากันครับ แต่ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง