สถาบันการเงิน - ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเชียงของ

โทร. : 0-5365-5688
www.scb.co.th

ธนาคารกสิกร
สาขาเชียงของ

โทร. : 0-5365-5393 - 4
www.kasikornbank.com

ธนาคาร ธกส.
สาขาเชียงของ

โทร. : 0-5379-1499 -50
www.baac.or.th

ธนาคารกรุงไทย
สาขาเชียงของ

โทรศัพท์ : 0-5379-1665 , 0-5379-1772
www.ktb.co.th

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา เทสโก้โลตัส เชียงของ

โทรศัพท์ : 0-5379-1814
www.bangkokbank.com

ธนาคารออมสิน
สาขาเชียงของ

โทรศัพท์ : 0-5379-1153
www.gsb.or.th