ขนส่งมวลชน
กรุงเทพ-เชียงของ #962

สยามเฟิร์สทัวร์  สาขาเชียงของ

โทรศัพท์ : 053 791 845-7

สมบัติทัวร์   สาขาเชียงของ

โทรศัพท์ : 0-5379-1644-5

โชครุ่งทวีทัวร์ สาขาเชียงของ

โทรศัพท์ : 053-791625

บขส.  สาขาเชียงของ

โทรศัพท์ : 053 792 000

กรีนบัสไทยแลนด์ 

www.greenbusthailand.com

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 
เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว

โทรศัพท์ : 0-5371-6481-83

รีวิวการเดินทาง เชียงราย (เชียงของ) - หลวงพระบาง
ทางรถโดยสารครับ ^.^