easy offline web site builder software download

ส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เว็ปไซด์ เชียงของ.เน็ต